Jaarverslag 2013

26 maart 2014 - De Nationale ombudsman brengt ieder jaar verslag uit van zijn werkzaamheden aan de Tweede Kamer. Bekijk zijn digitale verslag op jaarverslag.nationaleombudsman.nl

Samenvatting jaarverslag 2013

26 maart 2014 - Dit is de samenvatting van het Jaarverslag over 2013 van de Nationale ombudsman. Bekijk zijn digitale verslag op jaarverslag.nationaleombudsman.nl

Summary Annual Report 2013

26 maart 2014 - On 26 March 2014, the National Ombudsman, Prof. Alex Brenninkmeijer, presented his 2013 Annual Report to the President of the House of Representatives. This summary contains a number of main points from that Report.

'Schuldenkaartje' met tips voor mensen met schulden en deurwaarders

31 oktober 2013 - Deze kaart heeft twee kanten. De ene kant bevat tips voor mensen bij wie een deurwaarder beslag heeft gelegd op het inkomen over de omgang met de deurwaarder; op de andere kant staan tips voor deurwaarders.

Het verhaal achter de klacht

12 maart 2013 - Effectief omgaan met lastig klaaggedrag; een praktische handreiking voor klachtbehandelaars. Zie ook de bijbehorende Gesprekswijzer met tips voor omgaan met lastig klaaggedrag.

Overheid en geld

08 maart 2013

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen schulden, want die heb je zelf gemaakt. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo simpel. In zijn onderzoek 'Schulden komen nooit alleen' signaleerde de ombudsman al dat een groeiend aantal burgers niet langer zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

See video
Foto van een rekenmachine op eurobiljetten

Wat mag een slachtoffer verwachten van de overheid?

10 december 2012 - Deze brochure is bedoeld voor slachtoffers van geweldsmisdrijven. Hij maakt inzichtelijk wat zij van de overheid mogen verwachten op het moment dat zij aangifte doen, tot het punt dat de dader vrij komt. Deze kaart is opgesteld omdat blijkt dat er in het strafproces nog onvoldoende aandacht is voor hun belangen.

Hoe gaat de overheid behoorlijk om met slachtoffers in het strafproces?

10 december 2012 - Deze kaart is bedoeld voor overheidsinstanties die te maken hebben slachtoffers van geweldsmisdrijven. De kaart bevat spelregels voor een behoorlijke omgang met deze mensen. En is opgesteld omdat blijkt dat er in het strafproces nog onvoldoende aandacht is voor de belangen van slachtoffers.

Burgers in de knel: Vreemdelingen

05 augustus 2012

Vreemdelingen kunnen in een kwetsbare positie verkeren. Zij zijn de Nederlandse taal niet altijd machtig. Ze zijn minder in staat zelf hun rechtsbescherming te regelen of de juiste weg te vinden. De Nationale ombudsman heeft regelmatig onderzoek gedaan naar de manier waarop de overheid omgaat met vreemdelingen.

De onderwerpen zijn heel verschillend. De meest recente onderzoeken hebben te maken met vreemdelingenbewaring, de inburgeringstoets in het buitenland, signaleringen in het Schengen Informatie Systeem, en de afgifte van identiteitskaarten aan vreemdelingen

See video
Foto van een man op een stapelbed in een kleine kamer


Lees voor

Text Size